Innertalks

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hiernaast kan je een aantal documenten downloaden die horen bij mijn beroepsgroep.

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de
Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig
onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn
klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl 

Consulten die door mij worden gegeven zijn gebaseerd op mijn opleiding tot Lichaamsgericht Psychotherapeut, mijn deskundigheid en mijn levenservaring. Op geen enkele wijze zijn de door mij gegeven sessies een vervanging van reguliere medische behandelingen (inclusief medicatie) die je op dit moment ondergaat of in de toekomst ontvangt. Bij lichamelijke klachten raadpleeg altijd jouw huisarts.

De gegevens die opgenomen zijn op de pagina’s van www.innertalks.nl, zijn ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. Voor eventuele onvolkomenheden wordt door Innertalks geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Aan berichten of informatie welke via www.innertalks.nl worden verspreid, kunnen geen rechten worden ontleend. Verspreiding van de inhoud van de pagina’s of overneming van de inhoud is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van Nicolle Prins.

× Kan ik je helpen?