Innertalks

Verbinding begint met zelfreflectie

In de hectische maatschappij waarin we leven, wordt het steeds moeilijker om een moment van rust te vinden te midden van alle chaos. Werkverplichtingen, sociale verplichtingen en de constante stroom van informatie eisen vaak al onze aandacht op. In dit artikel wil ik graag stilstaan bij een essentieel aspect van ons welzijn: de verbinding met onszelf.

Je hebt informatie nodig naar wat jouw strategieën zijn om het leven door te komen. Zelfreflectie is daarbij kritisch zijn naar jezelf, waardoor je bewust wordt van je eigen zelf en zijn. Bewustzijn dat openstaat voor zichzelf.  Wanneer dat ontbreekt is dat het ontbreken van bewustzijn in zijn geweten en kunnen er psychische stoornissen voorkomen.

Verbinden

Verbinding met jezelf, hoe dan?

Mijn persoonlijke reis naar zelfverbinding begon met het besef dat ik mezelf soms kwijtraakte in de drukte van het dagelijks leven. Het gevoel van overweldiging en het constante gejakker deden me beseffen dat ik de verbinding met mijn eigen kern aan het verliezen was. Het was alsof ik geleefd werd in plaats van bewust te leven.

De oorsprong daarvan was traumatisch van aard wat ik fysiek doorleefd heb maar ik innerlijk moeilijk te verwerken was. Om het leven te overleven gebruikte ik maskers om innerlijk te overleven.

Een van de eerste stappen die ik nam op mijn reis naar zelfverbinding was het creëren van ruimte voor reflectie. Ik begon met het dagelijks nemen van een paar minuten om stil te zitten en mijn gedachten te observeren. Door bewust adem te halen en mijn geest tot rust te brengen, kon ik een diepere verbinding met mijn eigen gedachten en gevoelens tot stand brengen.

Deze momenten van reflectie hielpen me om meer inzicht te krijgen in mijn eigen behoeften en verlangens. Ik ontdekte dat ik vaak geneigd was om aan de verwachtingen van anderen te voldoen, ten koste van mijn eigen welzijn. Zelfverbinding bracht helderheid en gaf me de kracht om mijn eigen pad te volgen, los van externe verwachtingen.

Een ander aspect van zelfverbinding is het omarmen van zelfzorg. In plaats van mezelf te verliezen in de constante stroom van verplichtingen, leerde ik het belang van tijd nemen voor ontspanning en herstel. Dit kan variëren van het nemen van een detoxweek, een deelnemen aan een zweethut ceremonie, tot het lezen van een goed boek of het maken van een wandeling in de natuur. Door bewust tijd vrij te maken voor zelfzorg, kon ik mijn energie vernieuwen en een diepere verbinding met mijn eigen welzijn tot stand brengen.

Zelfverbinding gaat ook hand in hand met zelfacceptatie. Het is belangrijk om onszelf te omarmen met al onze gebreken en tekortkomingen. Door mild te zijn voor onszelf en onvoorwaardelijke zelfliefde te cultiveren, kunnen we een sterke basis leggen voor een diepgaande verbinding met wie we werkelijk zijn.

Gebrek aan zelfreflectie kan een aanzienlijke invloed hebben op het ontstaan en de verergering van psychische stoornissen. Zelfreflectie is het vermogen om bewust na te denken over je eigen gedachten, gevoelens, gedragingen en ervaringen. Het speelt een cruciale rol in het begrijpen van jezelf, het identificeren van patronen in je leven en het nemen van gezonde beslissingen. Wanneer zelfreflectie ontbreekt, kunnen verschillende psychische stoornissen zich ontwikkelen of verergeren om verschillende redenen:

  1. Onbewuste Gedragspatronen: Zonder zelfreflectie is het moeilijk om bewust te worden van diepgewortelde gedragspatronen die kunnen bijdragen aan psychische problemen. Bijvoorbeeld, herhaaldelijke zelfsaboterende gedragingen kunnen voortkomen uit onbewuste overtuigingen of trauma’s die zonder reflectie onopgemerkt blijven.

  2. Gebrek aan Emotionele Regulatie: Zelfreflectie is essentieel voor het begrijpen van emoties en het ontwikkelen van vaardigheden voor emotionele regulatie. Mensen die moeite hebben met zelfreflectie, kunnen worstelen met het identificeren en begrijpen van hun emoties, wat kan leiden tot ongecontroleerde emotionele reacties en het ontstaan van stoornissen zoals depressie of angststoornissen.

  3. Ontkenning van Problemen: Gebrek aan zelfreflectie kan leiden tot het vermijden van emotioneel pijnlijke gedachten en ervaringen. Dit kan leiden tot ontkenning van bestaande problemen, wat het moeilijk maakt om hulp te zoeken en psychische stoornissen onbehandeld laat.

  4. Interpersoonlijke Problemen: Zelfreflectie is ook belangrijk voor het begrijpen van interpersoonlijke relaties. Mensen die hierin tekortschieten, kunnen moeite hebben met het herkennen van patronen in hun relaties, wat kan leiden tot herhaalde conflicten, isolatie of het ontwikkelen van persoonlijkheidsstoornissen.

  5. Verstoorde Zelfwaardering: Een gezonde zelfreflectie is nodig om een realistisch zelfbeeld te ontwikkelen. Gebrek hieraan kan bijdragen aan een verstoorde zelfwaardering, wat een factor kan zijn bij het ontstaan of verergeren van eetstoornissen, stemmingsstoornissen of persoonlijkheidsstoornissen.

  6. Belemmerde Probleemoplossing: Zelfreflectie is een belangrijke component van probleemoplossend vermogen. Mensen die hierin tekortschieten, kunnen moeite hebben met het identificeren van oplossingen voor hun problemen, wat kan bijdragen aan gevoelens van machteloosheid en het ontwikkelen van stoornissen zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Kortom, zelfreflectie speelt een integrale rol in de mentale gezondheid. Het ontbreken ervan kan de weg vrijmaken voor de ontwikkeling en verergering van psychische stoornissen door het belemmeren van bewustzijn, begrip en het nemen van positieve stappen in de richting van emotioneel welzijn. Het bevorderen van zelfreflectie kan een waardevolle component zijn in preventie en behandeling van psychische stoornissen.

In mijn reis naar zelfverbinding heb ik geleerd dat het een voortdurend proces is. Het vereist bewuste inspanning en toewijding om de verbinding met jezelf te behouden te midden van de uitdagingen van het leven. Maar de beloningen zijn de moeite waard. Een diepere zelfverbinding leidt tot een gevoel van innerlijke rust, tevredenheid en veerkracht in het gezicht van het onbekende. 

Dus, laten we samen op reis gaan naar ons zelf. Laten we de tijd nemen om stil te staan, te reflecteren en onszelf te omarmen. In deze verbinding met onszelf vinden we de kracht om authentiek te leven en trouw aan ons zelf te zijn.

Delen

coaching in de natuur
Stuur me een bericht

Wil je meer weten over mij als coach? Neem dan contact met me op via onderstaande knop.

Gecertificeerd TriA©Wandelcoach & TriA©Ont-Stresscoach

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor de nieuwsbrief

× Kan ik je helpen?